Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Με την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας, μας έχετε παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλαδή το πλήρες όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε, συλλέγονται απευθείας από εσάς.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ μας και η προώθηση και η ενημέρωσή σας για τις εταιρικές μας δραστηριότητες και προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά μηνύματα. (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, Αρ. 6, παρ.1, υποπαρ. α και στ).

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σας, τότε τα δεδομένα σας διατηρούνται από την εταιρεία μας μέχρι να αποσυρθεί η συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας έχουν παραχωρηθεί σε εμάς με τη συγκατάθεσή σας, διατηρούνται στην εταιρεία μας, μετά την ανάκλησή τους, για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά από πέντε χρόνια από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρείχατε μέσω της εγγραφής σας στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να προωθηθούν σε τρίτους και να υποβληθούν σε επεξεργασία για λογαριασμό μας, όταν συναινείτε στη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικών δελτίων και προώθηση των εμπορικών μας υπηρεσιών. Τα τρίτα μέρη που επεξεργάζονται για λογαριασμό μας βρίσκονται εντός της ΕΕ, αλλά ενδέχεται να εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός ΕΕ, ιδίως στις ΗΠΑ. Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας στις Η.Π.Α., καθιερώνεται μόνο σε τρίτους που έχουν πιστοποιηθεί με ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε δεν δημοσιεύονται.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης έχετε το δικαίωμα για πλήρη πρόσβαση και πληροφορίες για τα δεδομένα που έχετε παράσχει και διατηρούμε για εσάς. Εάν τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβή ή εσφαλμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τη συμπλήρωση ή την ενημέρωση. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν δεν επιθυμείτε πλέον να διατηρήσετε την επικοινωνία μας ή τις πληροφορίες σχετικά με τις εταιρικές μας δραστηριότητες και προϊόντα. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσετε τη διαδικασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή υποβάλλοντας αίτημα μέσω email στο info@e-poseidonms.gr ή δημοσιεύοντας το αίτημά σας στην οδό Αλμυρίδος 6-8, Πειραιάς. Έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 1-3, Αθήνα, με τηλέφωνο: 2106475600 και ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αυτή η πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό για να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία μετά από τροποποιήσεις του νόμου.

5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Poseidon Marine Supplies Ltd» που βρίσκεται στην οδό Αλμυρίδος 6-8, Πειραιάς, με αριθμό τηλεφώνου: 210 4225930 και e-mail: dpo@poseidonms.com, : 210 4225930).

ΚΑΛΑΘΙ 0